12:12 08/12/2021

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải qua xét hoặc thi

Ông Phạm Văn Tuân (Đắk Nông) là giáo viên THCS, căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông đã đủ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian giữ hạng II và các tiêu chuẩn khác.

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Phạm Văn Tuân (Đắk Nông) là giáo viên THCS, căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông đã đủ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thời gian giữ hạng II và các tiêu chuẩn khác.

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Theo Công văn 1797/VPCP-TCCV ngày 19/3/2021 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 931/BNV-ĐT ngày 9 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 616/BNV-ĐT ngày 9 tháng 2 năm 2021.

Ông Tuân hỏi, khi chuyển hạng giáo viên THCS theo quy định mới ông có được bổ nhiệm lên giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.30) không, hay phải qua xét tuyển, thi tuyển?

Đơn vị cơ quan nào sẽ tổ chức xét hoặc thi?

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải qua xét hoặc thi, Thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này:

Việc bổ nhiệm giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập, theo đó:

Trường hợp ông Tuân đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.10) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.30) nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.30) quy định tại Điều 5 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT.

Trường hợp ông đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) nếu đạt các tiêu chuấn của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT.

Để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I (mã số V.07.04.30) ông cần phải tham gia kỳ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS và được xác định là người trúng tuyển.

Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ