07:12 23/07/2020

Loạt ảnh thời ‘non tơ’ của BTS, vui nhộn và ấn tượng không thể tả

Xem loạt ảnh dưới đây, người hâm mộ được đến với những kỳ nghỉ đầu tiên của các chàng trai BTS. Ký ức về thời “non tơ” của các chàng trai BTS lại dội về khi ngắm hơn 40 bức ảnh Hè, vào khoảng tháng 6 và tháng 8 năm 2013 đến năm 2017, được chia sẻ trên tài khoản chính thức của BTS trên Twitter (@bts_twt).

(Thethaovanhoa.vn) - Xem loạt ảnh dưới đây, người hâm mộ được đến với những kỳ nghỉ đầu tiên của các chàng trai BTS. Ký ức về thời “non tơ” của các chàng trai BTS lại dội về khi ngắm hơn 40 bức ảnh Hè, vào khoảng tháng 6 và tháng 8 năm 2013 đến năm 2017, được chia sẻ trên tài khoản chính thức của BTS trên Twitter (@bts_twt).

15 động tác nhảy freestyle của BTS mà bất cứ ai cũng có thể học hỏi

15 động tác nhảy freestyle của BTS mà bất cứ ai cũng có thể học hỏi

Bạn mơ ước trở thành một vũ công nhưng nhìn cơ thể mình bạn nhận thấy khó đạt được mơ ước đó. Nhưng đừng lo lắng, các chàng trai BTS sẽ hỗ trợ bạn.

1. BTS

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

2. RM

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

3. Jin

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

4. Suga

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

5. J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

6. Jimin

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

7. V

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

8. Jungkook

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

9. Jungkook, Jin và J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

10. V và Jimin

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

11. Jimin, Jin và Jungkook

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

12. Bất kể là gì

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

13. J-Hope và Suga

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

14. Jungkook và J-Hope

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

15. V “chọc phá” Jin

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

16. Jungkook thì lại không “gây nhiễu” Jin

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

17. Jimin, Jungkook và Suga

BTS, Loạt ảnh Hè của BTS, Jungkook, Suga, Jin, V BTS, Jimin, RM BTS, J-Hope

Phúc Quyên
Theo Koreaboo