05:22 07/05/2020

Gợi ý đáp án đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Dưới đây là gợi ý đáp án đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do thầy cô giáo thuộc hệ thống giáo dục Hocmai chia sẻ.

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới đây là gợi ý đáp án đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do thầy cô giáo thuộc hệ thống giáo dục Hocmai chia sẻ.

Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Những điểm mới cần lưu ý

Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Những điểm mới cần lưu ý

Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Bộ GDĐT vừa công bố quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Gợi ý đáp án đề tham khảo môn Toán:

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

Gợi ý đáp án đề tham khảo môn Vật lý:

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

 Gợi ý đáp án đề tham khảo môn Tiếng Anh:

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

Gợi ý đáp án đề tham khảo môn Sinh học:

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

Gợi ý đáp án đề tham khảo môn Địa lý:

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

Gợi ý đáp án đề tham khảo môn Hóa học:

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

Gợi ý đáp án đề tham khảo môn Lịch sử: 

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

 Gợi ý đáp án đề tham khảo môn Giáo dục công dân:

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

Đáp án Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa, Đề thi minh họa, Đề minh họa, Đáp án Đề thi minh họa 2020, Đáp án Đề minh họa 2020, đáp án đề minh họa, đáp án đề thi minh họa

Theo GD&TĐ