03:09 14/03/2020

Truyện cười: Phạm nhân

Tại sao anh không mang nộp ngay chiếc bóp mà anh cho là đã nhặt được?

* Quan tòa nói với bị cáo:

Truyện cười: Nạn nhân

Truyện cười: Nạn nhân

Thật tôi không ngờ! Tôi chỉ nói: "Đừng có hòng mà ly dị. Giữa tôi và đầu tàu hoả ông chọn cái nào?".

– Tại sao anh không mang nộp ngay chiếc bóp mà anh cho là đã nhặt được?

– Tôi có mang nộp đấy chứ, nhưng lúc đó trong đồn cảnh sát chẳng có người nào.

– Vậy sao hôm sau anh không quay lại?

– Vì hôm sau trong bóp lại chẳng còn đồng nào.

* Chánh án hỏi anh thanh niên được người ta đưa ra đứng trước mặt mình:

– Thế anh có luật sư bào chữa chưa?

– Thưa tòa, tôi chưa có!

– Thế anh không nghĩ là cần phải có một luật sư à?

– Thưa tòa, không ạ – Anh thanh niên trả lời – Tôi thấy không cần luật sư bào chữa. Tôi sắp nói ra đây sự thực rồi!

* Một phạm nhân hỏi cai tù:

- Sao cửa sổ ở đây lại có tới hai lớp song sắt vậy?

- Để đảm bảo chắc chắn hơn.

- Vớ vẩn thật, ai muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!

K.T (sưu tầm)