08:08 28/08/2019

Truyện cười bốn phương: Lựa chọn sáng suốt

Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được chết… già!

* Một người bị kết án tử hình khẩn cầu tòa giảm án. Quan tòa bảo:

Truyện cười bốn phương: Lý do hầu tòa

Truyện cười bốn phương: Lý do hầu tòa

Nhưng thưa tòa, ông phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi: Chính hôm đó vợ tôi đã bỏ tôi.

- Anh đã phạm tội tày trời làm sao chúng tôi tha được? Nhưng có thể chấp thuận cho anh được quyền chọn lựa cách chết.

Tử tù vội nói:

- Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được chết… già!

* Một ông đòi ly dị vợ:

- Thưa tòa, chúng tôi càng ngày càng không hiểu nổi nhau nữa.

- Vậy ông bà đã thử thuê phiên dịch chưa?

* Một bị cáo tới tòa trễ giờ so với lệnh triệu tập, anh ta thanh minh:

- Thưa tòa, vợ tôi vừa mới sinh.

- Được. Nhưng lần sau anh chớ lặp lại chuyện này đấy.

K.T (sưu tầm)