03:08 07/03/2019

Truyện cười bốn phương: Cướp tiền

Anh yêu, mức sống của chúng ta quá thấp so với hàng xóm láng giềng anh ạ. Nhà họ đã bị cướp ba lần, mà nhà mình còn chưa bị lần nào…

* Hai người đàn ông nói chuyện về hôn nhân và tiền bạc.

Phát minh tiền bạc

Phát minh tiền bạc

Từ khi loài người phát minh ra tiền bạc, thì làm việc đó dễ lắm ông ạ, luật sư đáp.

- Theo anh, một người đàn ông muốn lấy vợ phải kiếm được ít nhất là bao nhiêu?

- Ít nhất là gấp ba lần, bất kể mức lương của anh ta là bao nhiêu - người kia đáp.

* Vợ phàn nàn với chồng:

- Anh yêu, mức sống của chúng ta quá thấp so với hàng xóm láng giềng anh ạ. Nhà họ đã bị cướp ba lần, mà nhà mình còn chưa bị lần nào…

* Thưa quý tòa, xin quý tòa làm ơn xử cho tôi được ly dị với chồng tôi. Tôi không thể sống với anh ta được nữa.

- Cô làm gì mà vội vàng thế. Rốt cuộc thì chồng cô cũng phải có một ưu điểm gì đó thì cô mới lấy chứ.

- Vâng, đúng là anh ta có một ưu điểm, nhưng anh ta đã tiêu hết rồi…

K.T (sưu tầm)