02:08 22/02/2019

Truyện cười bốn phương: Người đầu tiên trên trái đất

Em hãy nói cho tôi biết, ai là người đầu tiên trên trái đất?

* Bố: Sao thầy giáo môn sử lại đuổi con ra khỏi lớp?

Bàn tay học trò

Bàn tay học trò

Các em hãy nhìn xem, có bàn tay nào lại bẩn hơn bàn tay này nữa không?

Con: Vì con tử tế

Bố: Thế là thế nào?

Con: Con không muốn tố giác một người.

Bố: Ai vậy?

Con: Người đã giết chết vua César thời La Mã cổ đại.

* Giờ sử ở trên lớp. Thầy hỏi trò:

- Em hãy nói cho tôi biết, ai là người đầu tiên trên trái đất?

- Thưa thầy, ông Adam a.

- Thế Chúa Trời đã bắt ông ấy phải chịu tai họa ghê gớm nào?

- Thưa thày, lấy bà Eva ạ.

* Con bị điểm 2 môn toán, bố tức lắm, hỏi:

- Mày trả lời thế nào mà lại bị điểm 2?

- Cô giáo hỏi con: 2 cộng 3 bằng mấy? Con trả lời: bằng 5.

- Thế thì có gì sai?

- Sau đó cô lại hỏi: Thế 3 cộng 2 bằng mấy?

Bố quát:

- Thế thì khác đếch gì?

- Con cũng trả lời như thế!

K.T (sưu tầm)