08:08 21/08/2018

Khôn như nhà giàu

Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê xem có món hàng nào hời sẽ mua tích trữ. Thấy một chú bé cứ nhai mãi mấy hột táo, bèn hỏi: Này nhóc, mày nhai mãi mấy hột táo ấy để làm gì?

* Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê xem có món hàng nào hời sẽ mua tích trữ. Thấy một chú bé cứ nhai mãi mấy hột táo, bèn hỏi:

- Này nhóc, mày nhai mãi mấy hột táo ấy để làm gì?

- Thưa ông, đây là hạt thần kỳ, nhai để cho khôn người ra, đã 5 người được khôn hơn đấy.

- Thế à? Bán cho tao vài hột được không?

- Thưa ông, mười đồng hai hột.

- Ðược, tiền đây.

Lão ta đưa luôn mười đồng và cầm hai hột táo bỏ ngay vào miệng nhai lấy nhai để. Nhai mãi, một lúc sau lão ta hỏi chú bé:

- Này nhóc! Tao nhai từ nãy đến giờ chả thấy khôn ra tí nào. Trong khi đó với mười đồng, tao có thể mua hàng rổ táo của những người khác.

- Ðấy! Ðấy! Ông khôn ra rồi đấy!

Chú bé rao tiếp - Hạt táo thần đây, đã giúp được 6 người khôn ra.

* Em có biết tác giả “truyện Kiều” là ai không?

- Dạ, không ạ!

- Em có biết Nguyễn Du là ai không?

- Dạ, em không quen bạn ấy ạ!

K.T (sưu tầm)

Chuyện con nít

Chuyện con nít

Bác hàng xóm sang mừng tuổi: Bác có một tờ 20 nghìn và tờ 50 nghìn, cháu lấy tờ nào?