07:10 05/07/2017

VIDEO: Lễ hội Đồ Sơn

Mang nhiều ý nghĩa truyền thống tốt đẹp. Nhưng rồi cũng chính vì nạn ăn thua mà Lễ hội Đồ Sơn ngày càng biến tường.

(Thethaovanhoa.vn) - Mang nhiều ý nghĩa truyền thống tốt đẹp. Nhưng rồi cũng chính vì nạn ăn thua mà Lễ hội Đồ Sơn ngày càng biến tường.

BT