03:08 09/03/2017

Tiền lương tháng này đem cho con quỷ cái nào rồi?

Được thôi! Nghe đây: 'Tiền lương tháng này anh đem cho con quỷ cái nào rồi?'.

* Cảnh sát chặn một ông đi ngoài phố lúc nửa đêm:

- Ông đi đâu vào giờ này?

- Tôi đi nghe giảng bài.

- Lúc này thì ai giảng cho ông nghe?

- Vợ tôi.

* Vợ hỏi chồng:

- Anh có thể giải thích tại sao tháng này anh không mang tiền về?

- Anh xin em bỏ lối nói của một cô giáo đi. Em có thể dùng giọng của một người vợ hỏi chồng mà.

- Được thôi! Nghe đây: "Tiền lương tháng này anh đem cho con quỷ cái nào rồi?".

* Anh chồng đi làm về, ngồi vào bàn ăn cầm mẩu bánh mì cháy và hỏi: “Ai nướng bánh vậy?”.

- Vợ anh chứ còn ai vào đây nữa.

- Thảo nào, bánh mì rất ngon.

K.T (sưu tầm)