06:14 10/06/2016

ĐỒ HỌA: Các đội tuyển từng vô địch EURO

Hãy cùng xem lại các đội tuyển vô địch ở các kì EURO qua đồ họa dưới đây.