03:07 20/03/2016

Lý sự

Người bán hàng: Thì bưởi bán ở lề đường, tôi gọi là bưởi đường, chớ tôi đâu thể nói khác được!

* Anh chàng nọ khinh khỉnh nhìn bức tượng nhà thơ Goethe rồi nói:

- Ông này đáng gì mà được dựng tượng nhỉ? Không phải một ông vua, cũng chẳng phải một ông tướng! Ông này chỉ làm mỗi một việc, là viết được tác phẩm "Những tên cướp".

- Anh nhầm rồi - người đứng bên cạnh nói, - tác giả của "Những tên cướp" là Schille cơ mà

- Đấy, thấy chưa, ngay cả "Những tên cướp" cũng không phải do ông ta viết.

* Người bán hàng: Mua đi! mua đi! bưởi đường đây...

- Bưởi chua hay ngọt vậy?

- Cứ ăn thì biết. Mua đi! mua đi...

- Bưởi của chị chua thế này mà chị dám đảm bảo là bưởi đường?

- Thì bưởi bán ở lề đường, tôi gọi là bưởi đường, chớ tôi đâu thể nói khác được!

* Ðể giữ trật tự trong làng, trưởng thôn ra quy định: "Ai đi đêm phải cầm đèn". Ðêm hôm sau, trưởng thôn đi tuần, vấp phải một người. Liền hỏi:

- Anh kia đi đâu? Sao không cầm theo đèn?

Người ấy đáp:

- Thưa có, đèn tôi đây.

- Thế sao đèn không có nến?

- Bẩm quy định chỉ nói cầm đèn, chứ không nói trong đèn phải có nến ạ!

K.T (sưu tầm)