04:08 29/04/2015

Thư châu Âu: Cập nhật đất nước ra thế giới

“Bạn đến từ Bắc, hay Nam Việt Nam”? - Tôi ngạc nhiên khi nghe cô chuyên viên tư vấn ngân hàng hỏi thế trong lúc cô nhập dữ liệu cá nhân tôi để mở một tài khoản ngân hàng. Tôi vẫn không tin vào tai mình, hỏi lại: “Cô hỏi gì cơ?”.