03:15 26/03/2015

Đếm các con vật

Chủ trang trại hỏi cậu học sinh trường nông nghiệp đến thực tập: - Cậu đã đếm và ghi lại tất cả các con vặt rồi chứ?

Chủ trang trại hỏi cậu học sinh trường nông nghiệp đến thực tập:

- Cậu đã đếm và ghi lại tất cả các con vặt rồi chứ?

- Vâng

- Có khó lắm không?

- Với bò và ngựa thì không khó, nhưng với những con ong thì vất vả quá...

Thể thao & Văn hóa