09:22 20/09/2014

Tin đồ họa: Kết quả trưng cầu dân ý về nền độc lập ở Scotland

Theo Ủy ban bầu cử Scotland, hơn một nửa cử tri Scotland đã nói “Không” với độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tổ chức ngày 18/9/2014.

Theo Ủy ban bầu cử Scotland, hơn một nửa cử tri Scotland đã nói “Không” với độc lập trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tổ chức ngày 18/9/2014 về việc lựa chọn trở thành một quốc gia độc lập hay vẫn là một thành viên trong Liên hiệp Vương quốc Anh.

Đồ họa: TTXVN