02:11 28/02/2014

Những hình ảnh kéo co sắp trình lên UNESCO để trở thành di sản thế giới

Nếu hồ sơ đa quốc gia này thuyết phục được UNESCO, "Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống" sẽ thành di sản văn hóa của nhân loại.

(Thethaovanhoa.vn) - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ "Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống" trong năm 2014 để trình lên UNESCO đưa trò chơi dân gian này thành di sản văn hóa của thế giới. Một trong những hạt nhân để Viện xây dựng hồ sơ là lễ hội kéo co làng Hữu Chấp (Hòa Long, Bắc Ninh).

Mồng 4 tháng Giêng, lễ hội 400 năm này chính thức diễn ra. Những hình ảnh tư liệu quý báu về di sản văn hóa cha ông đã được ghi lại bền bỉ và cặn kẽ trong suốt quãng thời gian dài. Theo các bậc cao niên trong làng Hữu Chấp, tới đây, những hình này sẽ được trình lên UNESCO cùng với những hình ảnh về nghi lễ và trò chơi kéo co ở các địa phương và quốc gia khác. Năm 2015, nếu hồ sơ đa quốc gia này thuyết phục được UNESCO, "Nghi lễ và trò chơi kéo co truyền thống" sẽ thành di sản văn hóa của nhân loại.  

Thethaovanhoa.vn gửi tới độc giả những tư liệu quý báu của hội kéo co làng Hữu Chấp.

Phạm Mỹ