07:10 23/07/2013

Bổ nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tại Quyết định 1205/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại Quyết định 1205/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thanh, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Được biết, ông Nguyễn Phước Thanh sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh An Giang.Ông Nguyễn Phước Thanh từng giữ các chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Giám đốc Công ty kinh doanh vàng bạc tỉnh An Giang; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương An Giang; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam kiêm Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Theo Chinhphu.vn