01:08 05/01/2012

Tiện mình phiền người khác

Tôn trọng đồ dùng cá nhân của người khác.

(TT&VH) - Tôn trọng đồ dùng cá nhân của người khác.

>> Chuyên đề: Sống đẹpBạn cài Flash Player để xem được Clip này.