11:12 24/11/2011

Hát Xoan đã thành Di sản văn hóa thế giới

Hôm nay 24/11, Hội nghị Ủy ban Liên chính về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể họp tại đảo Bali, Indonesia, UNESCO đã chính thức Công nhận: hát xoan Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới cần bảo vệ khẩn cấp.

Vào 11h10p hôm nay (24/11), Hội nghị Ủy ban Liên chính về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể họp tại đảo Bali, Indonesia, UNESCO đã chính thức Công nhận: hát xoan Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới cần bảo vệ khẩn cấp. Đây thực sự là niềm vui, niềm tự hào của Việt Nam.Theo báo cáo của Ban thẩm định hồ sơ thông báo tại Hội nghị, hồ sơ Hát Xoan Việt Nam là hồ sơ duy nhất nhận được sự đồng thuận hoàn toàn của Ban Thẩm định và được đánh giá là hồ sơ làm tốt nhất trên tổng số 33 hồ sơ khẩn cấp được đệ trình lần này.

Ủy ban cho rằng: Hát xoan Việt Nam vừa có giá trị về mặt nghệ thuật, vừa thể hiện bản sắc của cộng đồng, đồng thời Việt Nam đã thể hiện được quyết tâm bảo tồn.

Tính đến thời điểm này, tại kỳ họp lần thứ 6, UNESCO đã chính thức công nhận 10 Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Theo VTV