03:08 23/03/2011

Nhà văn Trần Nhã Thụy tiếp tục “vui quá không buồn được”

Cuối năm 2009, NXB Phụ nữ ấn hành tập tản văn Cuộc đời vui quá không buồn được của Trần Nhã Thụy. Đầu năm 2011 này, Trần Nhã Thụy tiếp tục “vui quá không buồn được” khi cuốn sách trên được chính NXB Phụ nữ tái bản với 2.000 cuốn.

(TT&VH) - Cuối năm 2009, NXB Phụ nữ ấn hành tập tản văn Cuộc đời vui quá không buồn được của Trần Nhã Thụy. Đầu năm 2011 này, Trần Nhã Thụy tiếp tục “vui quá không buồn được” khi cuốn sách trên được chính NXB Phụ nữ tái bản với 2.000 cuốn.


Cuộc đời vui quá không buồn được là một câu thơ của nhà thơ Tuân Nguyễn được Trần Nhã Thụy tâm đắc đặt tên cho cuốn sách. Theo nhận định của nhiều đồng nghiệp, cuốn sách không đơn thuần là tản văn mà còn “mô tả” được văn hóa đọc, văn hóa viết và văn hóa sống hiện nay như những tiểu luận. Sách của Trần Nhã Thụy không thuộc “hàng nóng” để trở thành sự kiện ầm ĩ, tái bản liên tục. Nhưng sách của anh như “mưa dầm” vẫn có thể tái bản đều đặn khi “mùa mưa trước” vừa “thấm hết vào đất”.

Thanh Kiều