11:15 02/11/2010

Báo động văn hóa ứng xử nơi công cộng của giới trẻ

Thích tự do thể hiện chính mình đó là cá tính của giới trẻ. Nhưng đôi khi, những người trẻ đã quên mất chính mình. Ý thức công dân của thế hệ @ đang là một vấn đề báo động.

(TT&VH) - Thích tự do thể hiện chính mình đó là cá tính của giới trẻ. Nhưng đôi khi, những người trẻ đã quên mất chính mình. Ý thức công dân của thế hệ @ đang là một vấn đề báo động, điều đó thể hiện ngay ở cách ứng xử của mỗi cá nhân với những công trình công cộng hay ngay trong tập vở của mình. Và đây cũng chính là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chuyên mục Điểm nhấn Văn hóa.Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.