01:02 19/01/2009

Giải thưởng “Việt Nam học” sẽ được trao cho một tác giả nước ngoài

Đó là thông tin từ GS-TS Chu Hảo, Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, về giải thưởng Việt Nam học 2008.

(TT&VH) - Đó là thông tin từ GS-TS Chu Hảo, Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, về giải thưởng Việt Nam học 2008.
 
 
Theo đó, Hội đồng giám khảo của Quỹ Văn hóa này đang cân nhắc lựa chọn một trong số nhiều tác giả nước ngoài để hận giải thưởng trên,với điều kiện đã từng có những công trình nghiên cứu quan trọng về Việt Nam .

Giải thưởng "Việt Nam học" là giải thưởng hàng năm, nằm trong hệ thống giải thưởng của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Hội đồng giải thưởng bao gồm các học giả, nhà giáo, nhà nghiên cứu xuất sắc được Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh quyết định hàng năm. Các thành viên Hội đồng giải thưởng có toàn quyền đề xuất và đánh giá tác phẩm.Giải thưởng Việt Nam Học năm 2008 có giá trị 15 triệu đồng và sẽ được trao vào buổi lễ ra mắt Quỹ Phan Châu Trinh trong mùa xuân năm 2009.

Cúc Đường