TTVH Online

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp Trung học phổ thông

09/08/2022 07:09 GMT+7

Theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút.

Theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không quá 5 tiết học, mỗi tiết học 45 phút. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường THPT đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Chú thích ảnh

  TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN