TTVH Online

Bổ nhiệm mới Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/12/2012 21:08 GMT+7

Ngày 10/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 10/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1836/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN