• Đào Hà Nội đã ra chợ

    Đào Hà Nội đã ra chợ
    03/01/2014 16:07

    Chỉ chênh lệch so với năm ngoái khoảng 50.000 đồng, giá đào cành đầu mùa đang được cho là phù hợp với túi tiền người tiêu dùng năm nay. Tuy nhiên, nhiều người bán vẫn cho rằng, còn quá sớm để nói đào năm nay có trúng mùa hay không.