• Ngày Môi trường Thế giới và câu chuyện túi nilon

    Ngày Môi trường Thế giới và câu chuyện túi nilon
    05/06/2018 06:55

    80 năm trước, ngày 27/10/1938, nilon lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới với những sản phẩm của công ty Mỹ DuPont (Mỹ). Phần còn lại trong lịch sử của nó, chúng ta đều biết: nilon đã làm thay đổi cả cuộc sống của con người, với những ưu điểm đặc biệt của mình.