• BTS: Hài hước nhóm ‘maknae’ làm đau nhau theo kiểu hiệu ứng Domino

    BTS: Hài hước nhóm ‘maknae’ làm đau nhau theo kiểu hiệu ứng Domino
    18/08/2020 12:12

    Đối với BTS, “tinh thần đồng đội biến giấc mơ thành công”, nhưng đôi khi nó cũng có mặt trái của nó. Nhóm “maknae” (em út) của BTS đã trải qua “hiệu ứng Domino” vô cùng hài hước. Họ đồng bộ hóa điệu nhảy của họ theo cách tồi tệ nhất có thể.