• Đồ nhà quê!

  Đồ nhà quê!
  13/11/2011 14:04

  Một bà chủ thời đổi mới mắng đứa giúp việc: Đồ nhà quê, ngu vừa vừa thôi!

 • Người nhà quê

  Người nhà quê
  04/07/2009 16:10

  Người thôn quê là vậy. Người ta chỉ biết những cái cần biết, thiết thực đến đời sống hằng ngày, và quan tâm thực sự đến những gì gắn với miếng cơm manh áo của họ.