• Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

    Nha Trang hoàn toàn có thể trở thành 'con rồng mới' Châu Á

      Nha Trang hoàn toàn có thể trở thành 'con rồng mới' Châu Á
    20/05/2014 13:10

    Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về những yếu tố đặc biệt trong chiến lược phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO