(Thethaovanhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), sáng 18/5/2021, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân 75 năm Quốc khánh 2/9: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân 75 năm Quốc khánh 2/9: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Ảnh: Dương Giang-TTXVN