(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2021 sẽ xuất hiện 3 lần siêu Trăng, 1 Trăng máu và 1 Trăng xanh.

Mưa sao băng, siêu trăng và hiện tượng thiên văn kỳ thú tháng 4

Mưa sao băng, siêu trăng và hiện tượng thiên văn kỳ thú tháng 4

Mưa sao băng Lyrid sẽ diễn ra trong hơn 1 tuần, chủ yếu từ ngày 16 đến 25/4. Cùng với đó, tháng 4 cũng có sự xuất hiện của các hiện tượng thiên văn kỳ thú như trăng mới, siêu trăng...

Siêu trăng, 3 lần siêu Trăng xuất hiện trong năm 2021,  Siêu trăng xuất hiện, siêu trăng trong năm 2021

TTXVN