(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn đang trong tâm trạng không vui, hãy ngắm 20 bức ảnh cực “cute” của 2 chàng trai VJungkook trong nhóm BTS.

8 thói quen của Jimin BTS khiến fan ‘phát cuồng’

8 thói quen của Jimin BTS khiến fan ‘phát cuồng’

Trong những năm qua, ARMY đã nhận ra được rất nhiều thói quen của các thành viên BTS. Và fan nhận thấy ngay cả thói quen của Jimin cũng hấp dẫn! Dưới đây là 8 thói quen dễ thương và quyến rũ nhất của Jimin.

1. Ảnh này được tải lên Twitter hồi tháng 10/2017.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

2. Được MCountdown tải lên hồi tháng 9/2014.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

3. Được tải lên Twitter hồi tháng 3/2016.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

4. Được tải lên MCountdown hồi tháng 12/2014.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

5. Tải lên Twitter hồi tháng 12/2014.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

6. Tải lên BTS fancafe hồi tháng 4/2015.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

7. Tải lên Twitter hồi tháng 1/2015.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

8. Tải lên Twitter hồi tháng 11/2013.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

9. Tải lên Twitter hồi tháng 2/2014.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

10. Tải lên Facebook hồi tháng 10/2013.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

11. Tải lên MCountdown hồi tháng 9/2014.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

12. Được chụp trước khi BTS ra mắt làng nhạc K-pop.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

13. Tải lên Twitter hồi tháng 9/2014.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

14. Được Simply K-Pop tải lên hồi tháng 1/2016.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

15. Được The Show tải lên hồi tháng 5/2015.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

16. Được tiết lộ trên BTS World hồi tháng 6/2019.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

17. Được tải lên Weverse hồi tháng 8/2019.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

18. Tải lên Twitter hồi tháng 6/2018.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

19. Tải lên Twitter hồi tháng 4/2016.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

20. Từ chương trình Bon Voyage hồi tháng 8/2016.

BTS, Bts, Jungkook, V BTS, v bts, Ảnh Jungkook tự sướng, Ảnh V BTS tự sướng, bts

Việt Lâm
Theo Koreaboo