(Thethaovanhoa.vn) - Bước vào lớp 1 là một hành trình lý thú trong cuộc đời của trẻ. Kỹ năng vào lớp 1 chính là hành trang mà cha mẹ cần trang bị cho trẻ, để trẻ có thể tự tin bước vào môi trường mới.

VIDEO: Hà Nội bắt đầu tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1

VIDEO: Hà Nội bắt đầu tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1

Từ ngày 1/7 đến ngày 3/7, Hà Nội triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2018-2019, thông qua cổng điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Chú thích ảnh

  TTXVN