(Thethaovanhoa.vn) - Nguồn hấp thụ nhựa lớn nhất là từ nước uống. Trung bình mỗi người có thể “nạp” vào cơ thể 1.769 hạt vi nhựa mỗi tuần chỉ từ việc uống nước.

Hạt vi nhựa có thể chui vào cơ thể chúng ta như thế nào?

Hạt vi nhựa có thể chui vào cơ thể chúng ta như thế nào?

Ăn các loài sinh vật biển không còn an toàn khi trong nước biển có trên 5 nghìn tỷ mảnh nhựa và trên 90% trong số đó là các hạt vi nhựa.

Chú thích ảnh

  

Vnews