* Dự thẩm hỏi phạm nhân:

Công chức và quan tòa

Công chức và quan tòa

Này, cậu biết không, các công chức ở các bộ không bao giờ nhìn ra cửa sổ phòng làm việc của họ vào buổi sáng đâu nhé.

- Anh nhận ra con dao này chứ?

- Tất nhiên ạ

- À, vậy là anh đã nhận ra rồi đấy!!!

- Làm sao tôi lại không nhận ra kia chứ, khi mà suốt ba tuần lễ nay, ngày nào hỏi cung ông cũng đưa con dao này ra!

* Quan tòa mắng tên vô lại:

- Sao mày nhẫn tâm thế hả? Bà ấy đã cho mày bánh mì, mà mày nỡ ném đá vỡ kính cửa sổ nhà bà ấy.

- Thưa ngày, tôi có ném đá đâu ạ.

- Thế mày ném gì?

- Tôi ném chiếc bánh mì bà ấy cho đấy thôi.

* Dự thẩm hỏi bị cáo:

- Anh có công nhận lúc đang say rượu ánh đã toan lẻn vào Viện Bảo tang quốc gia?

- Tất nhiên, thưa ngài. Chứ lúc tỉnh tôi đâu nghĩ đến chuyện đó.

K.T (sưu tầm)