(Thethaovanhoa.vn) - UBND TPHCM cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến của người dân và tổ chức họp dân về hướng xử lý các vấn đề tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có các phương án đề bù, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

VIDEO: Kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

VIDEO: Kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

Các cá nhân có liên quan đến những sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh phải làm kiểm điểm trong tháng 11 tới. Mức độ sai phạm đến đâu sẽ bị xử lý đến đó.

Vnews