(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/10, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế” năm 2019. 

Tại hội nghị, ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, việc triển khai Chỉ thị thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về tham gia bảo hiểm y tế. 

Tuy tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả tốt nhưng tỉ lệ nàyở riêng một số huyện còn thấp. Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác tuyên truyền, quán triệt và vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế của một số địa phương chủ yếu tập trung vào đối tượng khó khăn và những hộ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, chưa chú trọng tới đối tượng hộ gia đình. Do đó, số người chưa tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình vẫn còn khá lớn so với tiềm năng cần vận động của địa phương. 

Kết luận hội nghị, ông Lê Ánh Dương cho biết, thời gian tới, Bắc Giang sẽ bố trí ngân sách để hỗ trợ 20% kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình. Các huyện, thành phố nghiên cứu, cân đối nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ một phần kinh phí cho các Ban vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế của các thôn, tổ dân phố.

Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương chỉ đạo các trường học trên địa bàn tập trung vận động triển khai bảo hiểm y tế học sinh, duy trì nền nếp năm học 2018-2019 có 100% học sinh tham gia và đóng bảo hiểm y tế. Hằng năm, Bắc Giang tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế” để hướng tới mục tiêu hết năm 2019 đạt 98,8% dân số của tỉnh tham gia bảo hiểm y tế.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, tính đến hết tháng 9/2018, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 1.587.991 người, tăng 204.969 người so với năm 2016 (tăng 14,8%), đạt tỷ lệ bao phủ 94,6% dân số, vượt 10,1% so với Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh năm 2018.

Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị, cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Bắc Giang đã trực tiếp vào cuộc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, có cách làm sáng tạo, được người dân đồng tình ủng hộ...

 UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo gỡ 'nút thắt' mặt bằng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo gỡ 'nút thắt' mặt bằng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Tại dự án xây dựng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn khó khăn nguồn vốn đã được giải quyết. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa được bàn giao xong nên khó đảm bảo tiến độ hoàn thành cao tốc này theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải.

Tùng Lâm