(Thethaovanhoa.vn) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Quan hệ công chúng, chuyên ngành truyền thông marketing 30,75 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học 16 điểm.

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN, Công bố điểm chuẩn đại học, Điểm chuẩn đại học 2018, điểm chuẩn, Điểm chuẩn đại học
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN, Công bố điểm chuẩn đại học, Điểm chuẩn đại học 2018, điểm chuẩn, Điểm chuẩn đại học
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN, Công bố điểm chuẩn đại học, Điểm chuẩn đại học 2018, điểm chuẩn, Điểm chuẩn đại học
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN, Công bố điểm chuẩn đại học, Điểm chuẩn đại học 2018, điểm chuẩn, Điểm chuẩn đại học
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN, Công bố điểm chuẩn đại học, Điểm chuẩn đại học 2018, điểm chuẩn, Điểm chuẩn đại học
Chú thích ảnh
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN, Công bố điểm chuẩn đại học, Điểm chuẩn đại học 2018, điểm chuẩn, Điểm chuẩn đại học

P.V

TRỰC TIẾP: Chính thức công bố điểm chuẩn Đại học trong cả nước

TRỰC TIẾP: Chính thức công bố điểm chuẩn Đại học trong cả nước

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, 17h chiều 5/8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn năm 2018 sau khi Bộ chốt kết quả lọc ảo. Thể thao và Văn hóa (TTXVN) cập nhật đầy đủ và nhanh nhất điểm chuẩn các trường.