(Thethaovanhoa.vn) - 2 phương án do Bộ LĐ,TB&XH trình Thủ tướng Chính phủ về việc lựa chọn ngày nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều là 9 ngày.

Vì sao Cục An toàn lao động đề xuất lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2019 là 9 ngày?

Vì sao Cục An toàn lao động đề xuất lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2019 là 9 ngày?

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động Thương binh Xã hội), do có nhiều ngày làm việc đan xen ngày nghỉ trong năm 2019 nên đơn vị đang tham mưu Bộ LĐTBXH xây dựng dự thảo tờ trình để xin ý kiến các bộ ngành về lịch nghỉ hoán đổi một số ngày lễ và lịch nghỉ Tết âm lịch 2019.

Vnews