(Thethaovanhoa.vn) - Cục Quan hệ lao động tiền lương (Bộ Lao động Thương binh Xã hội) vừa có báo cáo về lương thưởng Tết, theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là hơn 855 triệu đồng, thấp nhất là 20.000 đồng.

Theo số liệu báo cáo 63 địa phương, tính đến ngày 17/1/2018, đã có 26.829 doanh nghiệp (tương ứng với 3,837 triệu người lao động) có báo cáo tiền lương, thưởng, nợ lương trên tổng số 432.899 doanh nghiệp (tương ứng với hơn 13,3 triệu người lao động) đang hoạt động trên cả nước.

Trong đó doanh nghiệp báo cáo, có 18.015 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch với hơn 2,1 triệu người lao động (chiếm 67,4% số doanh nghiệp báo cáo) và có 25.174 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán của hơn 3,5 triệu người lao động (chiếm 93,8% số doanh nghiệp báo cáo).

Chú thích ảnh
Chăm lo Tết cho người lao động. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Cụ thể, với mức tiền thưởng Tết Nguyên đán, mức thường bình quân bằng khoảng 1 tháng lương (5,527 triệu dồng/người), tăng 13,0% so với năm 2017 (4,889 triệu đồng/người). Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giwx 100% vốn điều lệ, mức thưởng là 5,021 triệu đồng/người, tăng 8,7% so với năm 2017 (4,618 triệu đồng/người).

Còn Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối cùa Nhà nước là 6,212 triệu đồng/người, bằng 84,2 % so với năm 2017 (7,381 triệu dồng/người); Doanh nghiệp dân doanh là 5,089 triệu đông/người, tăng 20,6% so VỚI năm 2017 (4,217 triệu đồng/người); Doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài lả 5,680 triệu đồng/người, tăng 16% so với năm 2017 (4,896 triệu đông/người).

Người có mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán thuộc doanh nghiệp dân doanh Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 855 triệu đồng (năm 2017 cũng tại doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng).

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 20.000 đồng/người (tại doanh nghiệp dân doanh ờ tỉnh Vĩnh Phúc) bằng 40% so với năm 2017 (50.000 đồng/người).

Đối với thưởng Tết của doanh nghiệp dịp Tết dương lịch, theo thống kê, mức thưởng bình quân là hơn 1,1 triệu đồng/nguời, bằng 91,9% so với năm 2017. Trong đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 1,587 triệu dồng/người, tăng 0,4% so với năm 2017; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối cùa Nhà nước là 1,552 triệu đồng/người, tăng 7,7% so với năm 2017; Doanh nghiệp dân doanh là 0,930 triệu đồng/người, tăng 16,9% so với năm 2017; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 1,140 triệu đồng/người, bằng 80,8% so với năm 2017 (1,409 triệu đồng/người).

Tuy nhiên, dịp Tết Dương lịch, người có mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh là 1,5 tỷ đồng (năm 2017 cũng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ đồng). Mức thưởng Tết Dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng/người (tại doanh nghiêp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Bình Dương), bằng năm 2017.

Theo Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng cuối năm năm (nhân dịp Tết). Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ Luật Lao động thì tiền thưởng cuối năm cho người lao động do doanh nghiệp quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động và quy chế thưởng của doanh nghiệp. Do đó, tiền thưởng không phải là khoản tiền mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động. Các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn tìm giải pháp tiết kiệm các chi phí để chia sẻ, hỗ trợ với người lao động trong dịp Tết năm 2018.

Mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội là 325 triệu đồng

Mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội là 325 triệu đồng

Sở Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về tình hình tiền lương và tiền thưởng Tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Theo Báo Tin tức