*TIẾP TỤC CẬP NHẬT:

Trận Long An-FLC Thanh Hóa

Trận Than Quảng Ninh-Hải Phòng

Trận Sanna Khánh Hóa-SLNA

An Bình