*TIẾP TỤC CẬP NHẬT:

Trận Than Quảng Ninh-FLC Thanh Hóa

Trận Long An-Sài Gòn FC

Trận Hà Nọi-XSKT Cần Thơ

An Bình