*TIẾP TỤC CẬP NHẬT:

Trận Quảng Nam-HAGL

Trận Sanna Khánh Hòa- SHB Đà Nẵng

Trận TP.HCM- B.Bình Dương

An Bình