*TIẾP TỤC CẬP NHẬT:

Trận Sanna Khánh Hòa-HAGL

Trận Quảng Nam-Bình Dương

Trận Than Quảng Ninh-XSKT Cần Thơ

Trận TP.HCM-SHB Đà Nẵng

Trận SLNA-Sài Gòn FC

Trận Hà Nội-Long An

An Bình