(Thethaovanhoa.vn) - Mang nhiều ý nghĩa truyền thống tốt đẹp. Nhưng rồi cũng chính vì nạn ăn thua mà Lễ hội Đồ Sơn ngày càng biến tường.

BT