(Thethaovanhoa.vn) - Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa có thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTT&DL trong việc rà soát, cập nhật, bổ sung vào danh mục các bài hát sáng tác trước năm 1975, nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

Theo đó, vừa qua, Cục nghệ thuật biểu diễn đã tiến hành rà soát đợt đầu và cập nhật, bổ sung vào danh mục 300 bài hát đã phổ biến rộng rãi trong những năm qua trên Website cucnghethuatbieudien.gov.vn

Tất cả các bài hát có chất lượng nghệ thuật cao, có nội dung tốt đều được cập nhật và phổ biến rộng rãi đến công chúng. Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ rà soát và công bố những tác phẩm sáng tác trước năm 1975 để các tổ chức, cá nhân thuận tiện khai thác, sử dụng.

Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật biểu diễn TỪNG BƯỚC thu tập tư liệu và rà soát để tiếp tục bổ sung vào danh mục các bài hát trước năm 1975 trên Website cucnghethuatbieudien.gov.vn để các tổ chức, cá nhân có thông tin và thuận tiện trong khai thác, sử dụng.

Vừa qua, việc một số bài báo phản ảnh "Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép trên 300 bài hát "nhạc đỏ" là hoàn toàn không chính xác. Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ cập nhật các bài hát đã phổ biến rộng rãi và không cấp phép đối với 300 bài hát trên.

‘Nối vòng tay lớn’ chính thức được cấp phép phổ biến

‘Nối vòng tay lớn’ chính thức được cấp phép phổ biến

Hôm nay (12/4), Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) đã ra văn bản chính thức cấp phép cho ca khúc Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Hoàng Lê