(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi có ý kiến của Bộ TTTT về cuốn sách Hiệp sĩ lưu ban chưa có quyết định phát hành nhưng nội dung đã được phổ biến và phát tán rộng rãi, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã tiến hành rà soát vụ việc này.

Truyện tranh Nhật Bản 18+ Hiệp sĩ lưu ban do Nhà xuất bản Văn học phát hành liên kết với một công ty truyền thông, hiện mới đang trong giai đoạn chuẩn bị, thậm chí còn chưa nộp lưu chiểu.

Phía Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết một số báo đưa tin thu hồi Hiệp sĩ lưu ban là không chính xác vì sách chưa được xuất bản; hay nói cuốn sách này có lỗi về nội dung là chưa đủ căn cứ.


Cục đã kiểm tra và cho biết hiện chưa có một cuốn Hiệp sĩ lưu ban nào được xuất bản trên thị trường. Chỉ có một vài hình ảnh, nội dung của ấn phẩm bị phát tán rộng rãi ra thị trường.

Trước thông tin dư luận về Hiệp sĩ lưu ban, Cục Xuất bản sẽ yêu cầu đơn vị có bản quyền cuốn sách nộp các tài liệu liên quan để Cục xem xét, sau đó Cục sẽ thành lập hội đồng để thẩm định nội dung của Hiệp sĩ lưu ban.

Liên quan đến trách nhiệm của đơn vị sở hữu bản quyền Hiệp sĩ lưu ban, khả năng lớn đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm về việc để phát tán nội dung cuốn sách khi chưa có quyết định phát hành.

Ngọc Diệp