(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Nga Putin vừa phê chuẩn Học thuyết An ninh Thông tin Liên bang Nga.

Đây là một hệ thống các quan điểm chính thức nhằm bảo đảm an ninh quốc gia Nga trong lĩnh vực thông tin, trong đó chú trọng ngăn chặn xung đột quân sự nảy sinh khi sử dụng công nghệ thông tin. Sắc lệnh này có hiệu lực ngay sau khi ký.


Tổng thống Nga Putin

Học thuyết trên lưu ý việc mở rộng cơ hội tiếp xúc với công nghệ thông tin nước ngoài, đặc biệt trong các mục đích quân sự cũng đồng nghĩa việc tiềm ẩn nguy cơ, ảnh hưởng đến an ninh thông tin quốc gia.

Ngoài ra, học thuyết cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đề phòng thông tin trên các phương tiện truyền thông nước ngoài có thể hàm chứa không ít những thông tin sai lệch về chính sách của nhà nước LB Nga.

Học thuyết An ninh Thông tin Nga ghi nhận sự gia tăng về quy mô và số lượng các máy tính hoạt động tội phạm ở Nga, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng và tài chính. Điều này cho thấy Nga cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh thông tin kể cả trong lĩnh vực kinh tế, khi mà vẫn tồn tại sự phụ thuộc không nhỏ vào công nghệ thông tin nước ngoài của ngành công nghiệp Nga, trước hết liên quan đến phần mềm.

Mục đích chiến lược của Nga khi thông qua Học thuyết An ninh Thông tin Quốc gia chính là nhằm ngăn ngừa xung đột quân sự, có thể phát sinh từ việc sử dụng công nghệ thông tin nước ngoài; duy trì sự ổn định chính trị và xã hội, toàn vẹn lãnh thổ của LB Nga; cũng như bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin...

Bên cạnh đó, học thuyết cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa hệ thống an ninh thông tin của Các Lực lượng vũ trang Nga. Học thuyết nêu rõ hiện một số lực lượng đặc biệt của nhiều quốc gia đã và đang sử dụng thông tin nhằm gây ảnh hưởng tâm lý, dẫn tới gây mất ổn định tình hình ở một vài khu vực trên thế giới, và Nga cũng không phải là khu vực ngoại lệ.

Sau cùng, Học thuyết an ninh thông tin Nga khẳng định số lượng các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở của Nga, cũng như việc do thám các quốc gia có quan hệ với Nga đang gia tăng, đòi hỏi Nga phải thay đổi, cho phép ứng phó phù hợp với tình hình mới.

TTXVN