(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 18/3, HĐND TP. Hà Nội khoá XIV nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, kiện toàn nhân sự các chức danh của HĐND, UBND Thành phố theo thẩm quyền.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, công tác chuẩn bị nhân sự kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã được tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, thận trọng, dân chủ, công khai; tuân thủ các quy trình, quy định về công tác cán bộ của Đảng và quy định của pháp luật; quán triệt sâu sắc và bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ; phù hợp với quy hoạch trước mắt cũng như lâu dài của đội ngũ cán bộ chủ chốt Thành phố.


Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa các nhân sự mới được bầu tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Hà Nội khoá XIV nhiệm kỳ 2011 – 2016. Ảnh: Huy Anh

Cùng với sự tín nhiệm, giới thiệu của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các vị Đại biểu HĐND Thành phố, HĐND Thành phố sẽ xem xét, bầu các đồng chí vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố với kết quả cao nhất, tạo điều kiện để các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố được bầu bổ sung sẽ phát huy tốt vai trò trên cương vị công tác mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, Thành phố cần quan tâm xây dựng, đào tạo, quy hoạch và thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời, xử lý nghiêm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.

Kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Hà Nội khoá XIV đã thực hiện miễn nhiệm 1 Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Lê Văn Hoạt; 3 Phó Chủ tịch UBND đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Vũ Hồng Khanh và Trần Xuân Việt; 1 Uỷ viên Thường trực HĐND đối với ông Nguyễn Văn Nam. Lý do việc miễn nhiệm là do một số lãnh đạo chuyển công tác khác, số còn lại đến tuổi nghỉ hưu.

Về kiện toàn nhân sự HĐND, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua vị trí Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Với nhân sự MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua vị trí Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đối với ông Vũ Hồng Khanh.

Kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Hà Nội khoá XIV đã tiến hành bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND đối với các ông: Nguyễn Doãn Toản (Giám đốc Sở Tài chính); Ngô Văn Quý (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc).

Như vậy, bộ máy lãnh đạo của HĐND TP. Hà Nội gồm Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn.

UBND TP Hà Nội hiện có có 6 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý và Nguyễn Thế Hùng.

Gia Huy