(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi giới thiệu danh sách một số nhà nghỉ ở Ba Bể (Bắc Kạn) để các bạn tham khảo, đặt phòng khi có nhu cầu lưu trú ở đây.

Nhà nghỉ số 1

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0982 006103

Nhà nghỉ số 2

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0983025306

Nhà nghỉ số 3

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0989657710

Nhà nghỉ Nguyễn Doanh

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0915198175

Nhà nghỉ Suối Mơ

Add : Bó Lù, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 0281 3894049

Nhà nghỉ Thủy Tiên

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 0281 3894094

Nhà nghỉ Thuận Thơm

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 01693468347

Nhà nghỉ Trung Kiên

Add : Tiểu khu 4, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 01294943056

Nhà nghỉ Tuấn Trường

Add : Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0912455037

Nhà nghỉ Công Quỳnh

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 0281 3876476

Nhà nghỉ Hải Yến

Add : Thị trấn Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0912 249279

Nhà nghỉ Chi Hòa

Add : Bó Lù, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0915198915

Nhà nghỉ Nhật Quang

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 01665448407

Nhà nghỉ Minh Tân

Add : Bó Lù, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0946511966

Nhà nghỉ Huỳnh Len

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0983025306

Nhà nghỉ Huỳnh Hà

Add : Pác Ngòi, Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 0281 3894066

Nhà nghỉ Đạt Diễm

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 01668194383

Nhà nghỉ Quỳnh Mai

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 0163 6798090

Nhà nghỉ (chưa rõ tên)

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Mobile : 01695420262

Nhà nghỉ An Thảo

Add : Ba Bể, Bắc Kạn

Tel : 0281 3894288